Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên K71

Đây là lớp thứ nhất trong tổng số 3 lớp của năm 2019.

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên là chương trình bồi dưỡng bắt buộc do Bộ Nội vụ ban hành dành cho đối tượng là những người được tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương. Chương trình bồi dưỡng này do trường chính trị Trường Chinh giảng dạy, cấp chứng chỉ và có tổng thời lượng học tập, nghiên cứu là 320 tiết tương đương với 40 ngày làm việc, học viên tham gia học tập theo hình thức vừa làm vừa học và được chia thành nhiều đợt tập trung học tập.

Đây là chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công vụ, công chức và chương trình cải cách hành chính nhà nước cùng với đó là một số kỹ năng cơ bản hữu ích trong quá trình thực thi công vụ giúp cho học viên hiểu và làm đúng vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực mà mình công tác.

Tham gia khóa bồi dưỡng, học viên phải hoàn thành 16 chuyên đề nghiên cứu, 2 chuyên đề báo cáo, các bài kiểm tra hết học phần và tiểu luận tình huống cuối khóa, đủ điều kiện học viên sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu