Nam Định: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2019
Đồng chí Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc
Đồng chí Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc


  Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các chuyên đề: Tình hình hoạt động các tôn giáo trong nước và trong tỉnh;  Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; Một số kiến thức cơ bản về các tôn giáo đang hoạt động trong tỉnh; Một số lưu ý trong công tác QLNN về lĩnh vực tôn giáo; Trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc và hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý tình huống trong công tác tôn giáo nói chung và công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo nói riêng tại cơ sở.

 Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã cơ bản nắm bắt được tình hình tôn giáo; nâng cao hiểu biết về các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, về kỹ năng nghiệp vụ, qua đó nâng cao hiệu quả tham mưu và triển khai thực hiện công tác QLNN về tôn giáo tại địa phương; đồng thời có thêm kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết nội dung công việc liên quan đến tôn giáo để vận dụng vào thực tiễn.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu