Sở Nội vụ đẩy mạnh nâng cao chất lượng Trang Thông tin điện tử phục vụ nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin của tổ chức và người dân

Trang tin điện tử Sở Nội vụ được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2006, đến nay đã trải qua 3 nâng cấp (năm 2015, 2019, 2020); theo đó, mỗi lần nâng cấp là mỗi lần thay đổi cơ bản về giao diện và các mô-đun thành phần, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tổ chức và cá nhân truy cập và khai thác thông tin. Riêng lần nâng cấp thứ thứ Ba năm 2020, Sở đã bổ sung thêm tính năng đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân ở mục “Hỏi - Đáp” của Trang Thông tin.

Song song với việc nâng cấp, thay đổi giao diện Trang Thông tin điện tử cho phù hợp, dễ tiếp cận hơn với tổ chức và người dân, thời gian qua các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở cũng đã tích cực xây dựng, biên tập để đăng các tin, bài liên quan đến lĩnh vực nội vụ; chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến lĩnh vực nội vụ lên Trang thông tin. Từ đầu năm đến nay đã có 150 tin, bài được đăng lên Trang phục vụ cho các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng cũng như công tác chỉ đạo điều hành của Sở Nội vụ.

Từ những hướng đi, việc làm cụ thể, thiết thực, chất lượng Trang thông tin điện tử ngày càng được nâng cao, số lượng tổ chức và người dân truy cập, khai thác thông tin ở Trang ngày một tăng. Theo số liệu thống kê 8 tháng đầu năm 2020, bình quân số lượng truy vào Trang Thông tin điện tử là 5.500 lượt/tháng, cao gấp 02 lần bình quân của năm 2019 và đứng trong nhóm các Trang tin có số lượng người truy cập cao nhất Tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin đã tập trung phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc tổng hợp, đăng tải tin, bài đồng thời đóng góp sáng kiến để Trang tin sinh động, thiết thực hơn, như định kỳ tổ chức họp Ban Biên tập; hàng tháng thực hiện tổng hợp số lượng đăng tải tin, bài của từng cơ quan để kiểm điểm tuyên dương, nhắc nhở; lấy số lượng, chất lượng các tin bài để đánh giá thi đua hàng của tập thể, cá nhân; tăng cường hơn nữa việc đăng tải các văn bản do Sở Nội vụ phát hành…

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Thúy Hiền - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập yêu cầu một số phòng chuyên môn có số lượng bài, tin đăng trên Trang Thông tin điện tử chưa đáp ứng được yêu cầu theo Quy chế cần đẩy mạnh hơn nữa việc đăng tin (Phòng Cải cách hành chính, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ); Văn phòng Sở sớm điều chỉnh, bổ sung Quy chế về việc quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử để phù hợp hơn với thực tiễn; tăng cường việc đăng tải, cập nhật các văn bản do Sở Nội vụ phát hành lên Trang; nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung trả lời ý kiến của tổ chức và công dân trong mục “Hỏi - Đáp”; thành lập nhóm Zalo của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phục vụ cho việc trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các thành viên; định kỳ thực hiện kiểm điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban và Trang thông tin điện tử. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị các thành viên Ban Biên tập cần chủ động, tích cực tham dự các hội nghị của Sở và của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời nắm bắt, tổng hợp để đăng tải các bài viết, thông tin, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và của Sở liên quan đến lĩnh vực nội vụ./.

Văn phòng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất