BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN KHÓA XXI

Sau 6 tháng học tập, nghiên cứu 3 phần với 27 chuyên đề về Nhà nước và pháp luật, nền Hành chính Nhà nước, quản lý hành chính và nghiệp vụ hành chính... các đồng chí học viên đã được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của một công chức ngạch chuyên viên. Do xác định đúng đắn mục tiêu, yêu cầu của khóa học tất cả các đồng chí học viên đã cố gắng, khắc phục khó khăn, đảm bảo 100% sỹ số từ khi khai giảng tới bế giảng, chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường và của lớp đề ra. Kết quả kiểm tra, thi và viết tiểu luận cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 95,3%  đạt loại khá, giỏi, 12 đồng chí được Ban Giám đốc trường Chính trị Trường Chinh khen thưởng vì đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện 

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất