gần 95% học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên(khóa XX) tốt nghiệp lại khá, giỏi

        Trong thời gian 6 tháng dự lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 3 phần với 27 chuyên đề  về Nhà nước và pháp luật, Hành chính Nhà nước, quản lý hành chính và nghiệp vụ  hành chính...  Mặc dù thời lượng của khóa bồi dưỡng khá dài, nhiều đồng chí phải khắc phục khó khăn trong việc đi lại, ăn ở và vừa học, vừa công tác nhưng tuyệt đại đa số học viên do xác định đúng đắn mục đích học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên đã tham gia học và trả bài đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập của lớp và nhà trường. Kết quả kiểm tra, thi và làm tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 94,74% đạt khá, giỏi, 11 đồng chí được Ban Giám đốc trường Chính trị Trường Chinh khen thưởng.

        Sau khi dự khóa bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản của một chuyên viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong công vụ  tại cơ quan, đơn vị.
                                                                         Nguyễn Danh Cường

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất