Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính khóa VII

Khóa học được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện các kỹ năng, khả năng, tính chuyên nghiệp, phương pháp xử lý tình huống quản lý nhà nước trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ và năng lực công tác, cải tiến lề lối làm việc, từng bước củng cố, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chất lượng, hiệu quả; làm căn cứ để tiêu chuẩn hóa và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; là điều kiện cần thiết để thi chuyển ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          Chương trình học tập của lớp được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Theo đó, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 17 chuyên đề và 3 chuyên đề báo cáo.

          Để đánh giá kết quả học tập, học viên sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận tình huống quản lý và 01 chuyến đi thực tế.

          Phát biểu khai giảng TS. Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường quán triệt mục đích và yêu cầu học tập đối với các học viên tham gia lớp học cần có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau; phát huy cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong thời gian học tập tại nhà trường để khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất.

          Tại buổi khai giảng đồng chí Trần Thị Thúy Hiền - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu động viên và xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tham gia bồi dưỡng; yêu cầu vận dụng trong thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị công tác./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất