Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến của các đại biểu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Trong năm 2019, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; theo đó kết quả Chỉ số PCI và Chỉ số Par Index năm 2019 của tỉnh đã có chiều hướng tốt lên, Chỉ số PCI đạt 65,09 điểm xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; tăng 2,08 điểm và 2 bậc so với năm 2018, Chỉ số Par Index đạt 80,7 điểm, đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 5,1 điểm và 01 bậc so với năm 2018; nhận thức trách nhiệm về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các Sở, ngành, địa phương đã có chuyển biến tích cực; cải cách hành chính đã gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại một số đơn vị chưa được coi trọng, chưa được vào cuộc quyết liệt; năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa làm hài lòng người dân và doanh nghiệp; vẫn còn tình trạng chậm chễ, có khi gây phiền hà, nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp nhưng chưa được xử lý nghiêm... Kết quả Chỉ số cải cách hành chính tại một số địa phương đạt thấp như: Ý Yên, Xuân Trường, Vụ Bản; một số chỉ tiêu thành phần giảm cả về điểm số và thứ hạng, như: Tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chi phí thời gian của Chỉ số PCI; hiện đại hóa hành chính, chỉ số hai lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của Chỉ số Par Index.

Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2020, đảm bảo tăng cả về điểm số và thứ hạng so với năm 2019; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ về chỉ số cải cách hành chính, 5 nhiệm vụ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chi tiết thông báo

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất