Thông tư 77/2019/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với công chức kế toán, thuế, hải quan
Theo đó, đối với công chức chuyên ngành kế toán, một trong những nội dung đáng chú ý là kể từ ngày 01/01/2020, các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện tuyển dụng ngạch kế toán viên sơ cấp cũng như chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp.
Đối với những người hiện tại đang giữ ngạch kế toán viên sơ cấp mã số 06.033 sẽ được thực hiện chuyển xếp ngạch mới trước ngày 01/01/2020 như sau:
- Công chức có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch kế toán viên trung cấp thì xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trung cấp;
- Nếu chưa có bằng cao đẳng trở lên thì tiếp tục được hưởng hệ số lương hiện tại trong thời gian 06 năm. Lúc này, cơ quan sử dụng công chức sẽ bố trí đi đào tạo.
Sau khi tốt nghiệp sẽ bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trung cấp. Nếu không đi hoặc kết quả học tập không đạt thì sẽ thực hiện tinh giản biên chế.
Trong Thông tư này, kế toán viên cao cấp phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, kế toán viên cao cấp còn phải có: bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên cao cấp; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính, cử nhân chính trị…
Công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên cao cấp ngoài các điều kiện về trình độ học vấn như trên còn phải đáp ứng thêm các điều kiện về nghiệp vụ như: Đã chủ trì xây dựng ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh lĩnh vực tài chính kế toán, đã được nghiệm thu; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ, trong hoạt động lãnh đạo, quản lý công tác kế toán.
Nam từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên nếu không có nhu cầu hoặc không được cử đi đào tạo thì được bảo lưu chế độ, chính sách của ngạch kế toán viên sơ cấp đến tuổi nghỉ hưu.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất