20/KH-UBND Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, giáo viên Trung học Phổ thông hạng III lên hạng II
  • Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, giáo viên Trung học Phổ thông hạng III lên hạng II
  • 20
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  • Phạm Đình Nghị
  • 20/03/2020
  • Kế hoạch
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (90 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định công khai dự toán năm 2020
Mã số: QĐ 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 31/01/2020
Công khai ngân sách quý IV và năm 2019
Mã số: 113/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 20/01/2020
Mẫu đơn phúc khảo bài thi vòng 2
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 13/03/2020