Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
  • Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
  • 887/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 07/08/2019
  • Công văn
  • Cán bộ công chức
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019