Biểu mẫu báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
  • Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Triệu Đức Hạnh
  • 20/08/2019
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (360 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019