Biểu mẫu báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg
  • Biểu mẫu báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg
  • 887/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 07/08/2019
  • Biểu mẫu
  • Công chức viên chức
  • Tải về (106 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019