Biểu mẫu danh sách hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định 60
  • Biểu mẫu danh sách hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định 60
  • Kèm theo Công văn số 1105/SNV-TCBCTL
  • 21/07/2020
  • Biểu mẫu
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (126 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020