Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra
  • Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra
  • 2666/QĐ-UBND
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 29/11/2019
  • Quyết định
  • Thủ tục hành chính
  • Tải về (42 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Mã số: 1832/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/08/2018
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội
Mã số: 1957/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 07/09/2018
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Mã số: 2170/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 04/10/2018
Quyết định công khai dự toán năm 2020
Mã số: QĐ 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 31/01/2020
Công khai ngân sách quý IV và năm 2019
Mã số: 113/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 20/01/2020
Mẫu đơn phúc khảo bài thi vòng 2
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 13/03/2020