Công văn số 298/SNV-CCVC ngày 04/3/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo các số liệu về công tác cán bộ, lãnh đạo nữ
  • Công văn số 298/SNV-CCVC ngày 04/3/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo các số liệu về công tác cán bộ, lãnh đạo nữ
  • 298/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 04/03/2020
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (53 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 30/12/2019