Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
  • Công văn số 587/SNV-TCBC về việc bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2018
  • 587/SNV-TCBC
  • 05/06/2018
  • Công văn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018