Công văn số 955/SNV-CBCC về việc báo cáo danh sách HĐLĐ theo NĐ68/2000/NĐ-CP
  • Công văn số 955/SNV-CBCC về việc báo cáo danh sách HĐLĐ theo NĐ68/2000/NĐ-CP
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Triệu Đức Hạnh
  • 20/08/2019
  • Công văn
  • Cán bộ công chức
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019