Công văn số số 1150/SNV-TCBC&TCPCP về việc chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức
  • Công văn số số 1150/SNV-TCBC&TCPCP về việc chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức
  • 1150/SNV-TCBC&TCPCP
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 27/07/2020
  • Công văn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (172 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 1031/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 16/07/2020
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 816/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/06/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 995/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 10/07/2020
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020