Công văn yêu cầu Chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  • Công văn yêu cầu Chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  • 319/SNV-TCBC&TCPCP
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 09/03/2020
  • Công văn
  • Hội, tổ chức phi chính phủ
  • Tải về (100 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu