Đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017
  • Đánh giá kết quả thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017
  • Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
  • 30/07/2018
  • Báo cáo
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số:
Luật
Ban hành: 12/07/2018
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/06/2018
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 14/06/2018
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018