Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ
  • Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ
  • 960/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • 07/07/2020
  • Quyết định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (34 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 1031/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 16/07/2020
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 816/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/06/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 995/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 10/07/2020
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020