Dự thảo Phụ lục 1,2,3,4 đi kèm Dụ thảo Quyết định phê duyệt Danh mục VTVL, Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập tỉnh NĐ
  • Dự thảo Phụ lục 1,2,3,4 đi kèm Dụ thảo Quyết định phê duyệt Danh mục VTVL, Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập tỉnh NĐ
  • 12/06/2019
  • Biểu mẫu
  • Biên chế - Tiền lương
  • (90 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019