Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh NĐ
  • Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh NĐ
  • 12/06/2019
  • Quyết định
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (149 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019