Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
  • V/v dự Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
  • 555/SNV-CCVTLT
  • Sở Nội vụ
  • Trần Thị Thúy Hiền
  • 22/05/2019
  • Công văn
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (90 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu