Hướng dẫn 615/HD-SNV ngày 4/6/2019 hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
  • Hướng dẫn 615/HD-SNV ngày 4/6/2019 hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường mầm non công lập thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
  • 615/HD-SNV
  • Triệu Đức Hạnh
  • 04/06/2019
  • Hướng dẫn
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (113 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019