Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử
  • Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử
  • 26/VPHĐBCQG-TT
  • Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia
  • Nguyễn Hạnh Phúc
  • 18/01/2021
  • Công văn
  • Bầu cử Quốc hội và HĐND
  • Tải về (287 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1782/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 13/01/2021