Hướng dẫn số 1560/HD-TM ngày 07/4/2020 của phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tuyển sinh các loại hình đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2020
  • Hướng dẫn số 1560/HD-TM ngày 07/4/2020 của phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tuyển sinh các loại hình đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2020
  • 20/04/2020
  • Hướng dẫn
  • Giáo dục và Đào tạo
  • Tải về (64 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC quý 1/2020 của Bộ Nội vụ
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 24/03/2020
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Mã số: 885/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Mã số: 865/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 13/12/2019
Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/02/2020
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra
Mã số: 2666/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/11/2019