Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • 1540/QĐ-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 19/12/2018
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (27 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019