Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số CCHC (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo.
  • Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số CCHC (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo.
  • 91/KH-UBND
  • UBN
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 25/09/2018
  • Kế hoạch
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (89 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019