Kế hoạch số 263/KH-SNV ngày 27/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
  • Kế hoạch số 263/KH-SNV ngày 27/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
  • 263/KH-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 27/02/2020
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC quý 1/2020 của Bộ Nội vụ
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 24/03/2020
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Mã số: 885/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Mã số: 865/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 13/12/2019