Kế hoạch số 268/KH-SNV ngày 28/02/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020
  • Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020
  • 268/KH-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 28/02/2020
  • Kế hoạch
  • Thanh tra
  • Tải về (43 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC quý 1/2020 của Bộ Nội vụ
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 24/03/2020