Kế hoạch số 42 /KH-HĐBCQG về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • Kế hoạch số 42 /KH-HĐBCQG về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  • 42 /KH-HĐBCQG
  • Hội đồng bầu cử quốc gia
  • Nguyễn Hạnh Phúc
  • 19/01/2021
  • Kế hoạch
  • Bầu cử Quốc hội và HĐND
  • Tải về (406 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử
Mã số: 26/VPHĐBCQG-TT
Công văn
Ban hành: 18/01/2021
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1782/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 13/01/2021