Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019
  • Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 24/04/2019
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (45 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019