Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư
  • Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Văn thư
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • 05/03/2020
  • Nghị định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (123 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Phụ Lục 4 Chỉ số thành phần cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2019
Mã số: Kèm Thông báo 100/TB-UBND
Danh sách
Ban hành: 05/06/2020
Thông báo Điều chỉnh Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Mã số: 100/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 05/06/2020
Quyết định về việc tặng thưởng Huy chương Kháng chiến
Mã số: 40/QĐ-CTN
Quyết định
Ban hành: 08/01/2020
Quyết định tặng Cờ Thi đua của Chính phủ
Mã số: 550/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 22/04/2020
Báo cáo kết quả chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 834/BC-SNV
Báo cáo
Ban hành: 05/06/2020
Phụ lục 02 chỉ số CCHC năm 2019 các Sở, ban, ngành
Mã số: Kèm Thông báo số 100/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 05/06/2020
Phụ lục 01 chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các huyện, thành phố
Mã số: Kèm Thông báo số 92/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 25/05/2020
Nghị định 62/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
Mã số: 62/NĐ-CP
Nghị định
Ban hành: 01/06/2020