Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  • 02/NĐHN-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Lê Vĩnh Tân
  • 21/05/2019
  • Nghị định
  • Công chức viên chức
  • Tải về (199 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu