Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
  • Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
  • 05/NQ-HĐBCQG
  • Hội đồng bầu cử quốc gia
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • 16/09/2020
  • Nghị Quyết
  • Bầu cử Quốc hội và HĐND
  • Tải về (178 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn mẫu dấu của các tổ phụ trách bầu cử
Mã số: 26/VPHĐBCQG-TT
Công văn
Ban hành: 18/01/2021
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 1782/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/01/2021
Lịch tiếp công dân năm 2021
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 13/01/2021