Quyết định 499/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc thành lập Tổ thẩm định và kiểm tra CCHC năm 2020
  • Quyết định 499/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc thành lập Tổ thẩm định và kiểm tra CCHC năm 2020
  • 499/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 10/03/2020
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (55 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu