Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
  • Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018
  • 1316/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Phạm Đình Nghị
  • 27/06/2018
  • Quyết định
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/06/2018
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 14/06/2018
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018