Quyết định số 1045/QĐ-CTN ngày 17/6/2019 của Chủ tịch nước về việc truy tặng Huân chương Độc lập
  • Quyết định số 1045/QĐ-CTN ngày 17/6/2019 của Chủ tịch nước về việc truy tặng Huân chương Độc lập
  • 1045/QĐ-CTN
  • Chủ tịch nước
  • Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • 17/06/2019
  • Quyết định
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (38 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu