Quyết định Về việc bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019
  • Quyết định Về việc bổ sung chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019
  • 526/QĐ-UBND
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 13/03/2020
  • Quyết định
  • Công chức viên chức
  • Tải về (62 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu đơn phúc khảo bài thi vòng 2
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 13/03/2020