Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
  • Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
  • 1582/QĐ-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 29/12/2018
  • Quyết định
  • Tài chính
  • Tải về (88 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bản tin Cải cách hành chính số 20/2019
Mã số:
Công văn
Ban hành: 31/05/2019
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019