Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  • 995/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trương Hòa Bình
  • 10/07/2020
  • Quyết định
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (105 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020