Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
  • Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
  • 1031/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trương Hòa Bình
  • 16/07/2020
  • Quyết định
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 816/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/06/2020
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 995/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 10/07/2020
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020