Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập
  • Quyết định số 1394/QĐ-CTN ngày 20/8/2019 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập
  • 1394/QĐ-CTN
  • Chủ tịch nước
  • Đặng Thị Ngọc Thịnh
  • 20/08/2019
  • Quyết định
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (95 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019