Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2019
  • Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2019
  • Trần Thị Thúy Hiền
  • 17/07/2019
  • Thông báo
  • Tài chính
  • Tải về (38 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu