THÔNG BÁO Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
  • THÔNG BÁO Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
  • UBND tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 31/05/2019
  • Thông báo
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (86 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019