Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020
  • Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019, 2020
  • 17/TB-HĐTNN
  • Hội đồng thi nâng ngạch
  • Ngô Gia Tự
  • 13/03/2020
  • Thông báo
  • Công chức viên chức
  • Tải về (62 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu