Thông báo kết quả thi Vòng 1 các môn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019,2020
  • Thông báo kết quả thi Vòng 1 các môn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019,2020
  • 11/TB-HĐTNN
  • Hội đồng thi nâng ngạch
  • 26/02/2020
  • Thông báo
  • Công chức viên chức
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 30/12/2019