Thông báo số 392/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị dự tuyển là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Nam Định năm 2020
  • Thông báo số 392/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị dự tuyển là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Nam Định năm 2020
  • 392/TB-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định
  • Cao Xuân Hùng
  • 24/03/2020
  • Thông báo
  • Công chức viên chức
  • Tải về (83 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC quý 1/2020 của Bộ Nội vụ
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 24/03/2020
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Mã số: 885/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
Mã số: 865/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 13/12/2019
Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/02/2020
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra
Mã số: 2666/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/11/2019
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Mã số: 1832/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 29/08/2018
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội
Mã số: 1957/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 07/09/2018
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Mã số: 2170/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 04/10/2018
Quyết định công khai dự toán năm 2020
Mã số: QĐ 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 31/01/2020
Công khai ngân sách quý IV và năm 2019
Mã số: 113/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 20/01/2020