Thông tư 16 Bộ Thông tin truyền thông quy định tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
  • quy định tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
  • 16/2019/TT-BTTTT
  • Bộ Thông tin Truyền thông
  • Bộ trưởng
  • 05/12/2019
  • Thông tư
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (25 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu